Ako prekonávate prekážky?

Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?

Vieme, že v praxi sa vyskytujú problémy a tieto tvoria prekážky, ktoré sme nútení prekonávať. Pri charakteristike jednotlivých prekážok zisťujeme, že sú si často aj podobné, že sa často aj viac ľudí borí s prekážkami rovnakého druhu. Súčasne zisťujeme i to, že samotný prístup k prekonávaniu prekážok je výrazne individuálny. Pre človeka možno považovať za najaktuálnejšie tie prekážky, ktoré mu zabraňujú dosahovať cieľ, ktorý si sám vytýčil. Náš test vám umožní bližšie sebapoznanie ako sa staviate k prekonávaniu prekážok. Výsledok naznačí i to, ako sa líšite od vrstovníkov.