AKCIA: Vyskúšaj si výukový mód pre tento test aktivuj si ho bezplatne

Viete správne poskytnúť prvú pomoc?

Nasledovný test obsahuje otázky z poskytovania prvej pomoci. Predpokladá sa, že ste kurz absolvovali, aby ste poznali správnu odpoveď. Je možné si aktivovať aj výukový mód, ktorý odhalí správnosť otázky.

Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizovala v decembri 2008 s účinnosťou od 1.1.2009

Výukový mód

neaktívne zapnúť

aktivovaním výukového módu budeš vidieť správne a nesprávne odpovede