Kde tráviť dovolenku?

Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?

Pôžitok z dobrej dovolenky nie je podmienený len financiami, ktorými disponujeme. V našom teste nemienime hodnotiť správnosť či nesprávnosť rozhodovania sa pre tú-ktorú ponuku cestovných kancelárií, ale primeranosť voľby z hľadiska prostredia, v ktorom ju budeme tráviť. Niekto chce byť na dovolenke čo najďalej od ľudí, iný si ju bez nich nevie ani predstaviť. Nie je nič výnimočné, že niekto chce tráviť dovolenku každý rok v inom prostredí a niekto sa najradšej vracia do osvedčeného prostredia. Pri voľbe prostredia sa aj nechtiac dostávame do vzťahu s duševnou hygienou. Z hľadiska duševnej hygieny (úsilia o uchovanie duševného zdravi je podstatné, aby sme sa v prostredí, v ktorom trávime dovolenku, príjemne cítili. Náš test vám naznačí, či je potrebné, aby ste vážne uvažovali o prostredí, v ktorom mienite tráviť dovolenku.