Aká je vaša lucidita?

Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?

Pojem lucidita sa prekladá ako jasné vedomie. Z praxe vieme, že kvalita našej práce je podmienená úrovňou našej pozornosti, i to, že úroveň našej pozornosti v priebehu dňa kolíše. Kolísanie lucidity sa prejavuje v rytme aktivity, ktorá sa vyznačuje dvoma "vrcholmi". Jeden je okolo 11.00, druhý okolo 17.00 hodine. Pri sledovaní vybranej vzorky ľudí sa zistilo, že asi jedna tretina z nich patrí k tzv. večerným typom "sovám", jednu šestinu tvoria tzv. ranné typy "škovránkovia" a zbytok sa dokáže pružne prispôsobiť v aktivite vedomia aj v nútenom režime práce. Náš test vám umožní nahliadnuť do úrovne vašej lucidity.