Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Aká je vaša lucidita?

Pojem lucidita sa prekladá ako jasné vedomie. Z praxe vieme, že kvalita našej práce je podmienená úrovňou našej pozornosti, i to, že úroveň našej pozornosti v priebehu dňa kolíše. Kolísanie lucidity sa prejavuje v rytme aktivity, ktorá sa vyznačuje dvoma "vrcholmi". Jeden je okolo 11.00, druhý okolo 17.00 hodine. Pri sledovaní vybranej vzorky ľudí sa zistilo, že asi jedna tretina z nich patrí k tzv. večerným typom "sovám", jednu šestinu tvoria tzv. ranné typy "škovránkovia" a zbytok sa dokáže pružne prispôsobiť v aktivite vedomia aj v nútenom režime práce. Náš test vám umožní nahliadnuť do úrovne vašej lucidity.