Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Aká je vaša lucidita?

Pojem lucidita sa prekladá ako jasné vedomie. Z praxe vieme, že kvalita našej práce je podmienená úrovňou našej pozornosti, i to, že úroveň našej pozornosti v priebehu dňa kolíše. Kolísanie lucidity sa prejavuje v rytme aktivity, ktorá sa vyznačuje dvoma "vrcholmi". Jeden je okolo 11.00, druhý okolo 17.00 hodine. Pri sledovaní vybranej vzorky ľudí sa zistilo, že asi jedna tretina z nich patrí k tzv. večerným typom "sovám", jednu šestinu tvoria tzv. ranné typy "škovránkovia" a zbytok sa dokáže pružne prispôsobiť v aktivite vedomia aj v nútenom režime práce. Náš test vám umožní nahliadnuť do úrovne vašej lucidity.