Strácate rýchlo elán?

Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?

Elán sa všeobecne chápe ako nadšenie, rozmach alebo zápal či oduševnenie pre určitú vec alebo určitú činnosť. Po formálnej stránke má blízko k vášni, ale obsah má úplne iný. Vášeň je vyhranený záujem spojený so silným citovým prežívaním, ktorému sme doslova podľahli. Pre elán je charakteristická vždy nová chuť do niečoho. Vášeň pretrváva a nekončí ani po odznení situácie. Ukončenie činnosti sprevádzanej elánom znamená uspokojenie potreby uskutočniť prijaté predsavzatie. Individuálne rozdiely v pretrvávaní elánu sú dané skutočnosťou, že nie u každého je možné vyvolať trvalé nadšenie. Ako ste na tom vy, dá odpoveď náš test.