Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Strácate rýchlo elán?

Elán sa všeobecne chápe ako nadšenie, rozmach alebo zápal či oduševnenie pre určitú vec alebo určitú činnosť. Po formálnej stránke má blízko k vášni, ale obsah má úplne iný. Vášeň je vyhranený záujem spojený so silným citovým prežívaním, ktorému sme doslova podľahli. Pre elán je charakteristická vždy nová chuť do niečoho. Vášeň pretrváva a nekončí ani po odznení situácie. Ukončenie činnosti sprevádzanej elánom znamená uspokojenie potreby uskutočniť prijaté predsavzatie. Individuálne rozdiely v pretrvávaní elánu sú dané skutočnosťou, že nie u každého je možné vyvolať trvalé nadšenie. Ako ste na tom vy, dá odpoveď náš test.