Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Strácate rýchlo elán?

Elán sa všeobecne chápe ako nadšenie, rozmach alebo zápal či oduševnenie pre určitú vec alebo určitú činnosť. Po formálnej stránke má blízko k vášni, ale obsah má úplne iný. Vášeň je vyhranený záujem spojený so silným citovým prežívaním, ktorému sme doslova podľahli. Pre elán je charakteristická vždy nová chuť do niečoho. Vášeň pretrváva a nekončí ani po odznení situácie. Ukončenie činnosti sprevádzanej elánom znamená uspokojenie potreby uskutočniť prijaté predsavzatie. Individuálne rozdiely v pretrvávaní elánu sú dané skutočnosťou, že nie u každého je možné vyvolať trvalé nadšenie. Ako ste na tom vy, dá odpoveď náš test.