Podriaďujete sa ľahko väčšine?

Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?

K tomu, aby sme s niečím súhlasili, alebo sa pridali k nejakej skupine, najviac prispieva výsledok rozhodovacieho procesu, ktorý v nás prebieha. Pochopiteľne, že je rozdiel pri rozhodovaní sa pre vlastnú činnosť a pre prijatie návrhov či požiadaviek iných. Nemenej je spojené s problémami podriaďovanie sa väčšine, najmä ak je organizovaná a nie sme jej členmi. Podriaďovať sa väčšine je často považované za prejav demokracie, čo iste nie je vždy správne. Je rozdiel, či sa podriaďujeme väčšine preto, že nemáme iné východisko, alebo preto, že je to rozumná väčšina, ktorá už preukázala serióznosť svojho snaženia. Sú ľudia, ktorí sú zásadne proti všetkým návrhom väčšiny. O ľuďoch, ktorí sú zásadne vždy proti sa v praxi vie a aj preto je neraz snaha rozhodovať vtedy, keď tam nie sú. V našom teste si môžete overiť, aký je váš postoj k rozhodnutiam väčšiny.