Máte pocit osamelosti?

Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?

Ide tu o to, či sa jednotlivec cíti osamelým, alebo nie. Sú totiž jednotlivci, ktorí majú možnosť stretávať sa a komunikovať so seberovnými a napriek tomu majú pocit osamelosti. A na druhej strane sú jednotlivci, ktorí nevyhľadávajú spoločnosť, necítia potrebu komunikovať, ale necítia sa ani osamelými. Osamelosť sa môže prežívať napríklad aj z neúspechu, z neocenenia alebo nedocenenia. Chceme tým naznačiť, že stav osamelosti nie je vždy totožný s názorom okolia. K skutočnému poznaniu osamelých nestačí len výsledok pozorovania, alebo evidencia tých, ktorí nemajú oficiálnych partnerov. K prekonávaniu osamelosti vedie cesta vzájomnej dôvery, ktorá prispieva k prekonaniu zábran v zdôverovaní sa. Náš test vám môže naznačiť, čo je pre vás aktuálne. Usilovať o dôveru, alebo o prekonanie zábran zdôveriť sa.