Máte radšej knihy ako priateľov?

Chcete vedieť či máte radšej knihy ako priateľov?

Individuálne rozdiely medzi ľuďmi sa prejavujú aj v tom, že nie každý človek túži rovnako po priateľoch, po ľuďoch okolo seba, po samote či po čítaní dobrej knihy. Aj keď vôbec nejde o dobrú či zlú vlastnosť človeka, pre každého z nás je charakteristická väčšia alebo menšia túžba po spoločnosti či určitá uzavretosť do seba. Iste je formou i obsahom rozdiel, ak sa niekto musí o všetkom radiť a so všetkým zdôveriť, kým iný sa aj na kurz tanca bude najradšej pripravovať z príručky. Podobné sú aj rozdiely v schopnosti pohotovo komunikovať. Náš test vám umožní poznať, ku ktorej z dvoch krajností máte bližšie.