Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Ste konformný? Chcete vedieť či ste konformný?
7 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Mávate často zlú náladu? Chcete vedieť či mávate zlú náladu?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok

Máte radšej knihy ako priateľov?

Individuálne rozdiely medzi ľuďmi sa prejavujú aj v tom, že nie každý človek túži rovnako po priateľoch, po ľuďoch okolo seba, po samote či po čítaní dobrej knihy. Aj keď vôbec nejde o dobrú či zlú vlastnosť človeka, pre každého z nás je charakteristická väčšia alebo menšia túžba po spoločnosti či určitá uzavretosť do seba. Iste je formou i obsahom rozdiel, ak sa niekto musí o všetkom radiť a so všetkým zdôveriť, kým iný sa aj na kurz tanca bude najradšej pripravovať z príručky. Podobné sú aj rozdiely v schopnosti pohotovo komunikovať. Náš test vám umožní poznať, ku ktorej z dvoch krajností máte bližšie.