Máte sklon k povrchnosti?

Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?

Tak, ako sa ľudia líšia v rôznej zameranosti, v osobných záujmoch, v preferencii určitých hodnôt a preukazovaní vlastnej náklonnosti, líšia sa aj v pedantnosti v každodennej práci. Tak máme okolo seba ľudí veľmi zodpovedných, na ktorých sa dá vždy a vo všetkom spoľahnúť, popri nich je relatívne veľmi početná skupina, ktorá sa spravidla správa primerane k úlohám, ich dôležitosti, nemôžeme však nevidieť i početne síce menšiu, ale nie zanedbateľnú skupinu, ktorá potrebuje stále určitú formu dozoru, alebo inak organizovanej kontroly. Náš test vám umožní poznať ,,mieru,, vašej povrchnosti, respektívne sklon k eventuálnej nepozornosti. Výsledok nech je pre vás diskrétnym upozornením a podnetom na zdokonalovanie v zodpovednosti.