Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Máte sklon k povrchnosti?

Tak, ako sa ľudia líšia v rôznej zameranosti, v osobných záujmoch, v preferencii určitých hodnôt a preukazovaní vlastnej náklonnosti, líšia sa aj v pedantnosti v každodennej práci. Tak máme okolo seba ľudí veľmi zodpovedných, na ktorých sa dá vždy a vo všetkom spoľahnúť, popri nich je relatívne veľmi početná skupina, ktorá sa spravidla správa primerane k úlohám, ich dôležitosti, nemôžeme však nevidieť i početne síce menšiu, ale nie zanedbateľnú skupinu, ktorá potrebuje stále určitú formu dozoru, alebo inak organizovanej kontroly. Náš test vám umožní poznať ,,mieru,, vašej povrchnosti, respektívne sklon k eventuálnej nepozornosti. Výsledok nech je pre vás diskrétnym upozornením a podnetom na zdokonalovanie v zodpovednosti.