Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Máte sklon k povrchnosti?

Tak, ako sa ľudia líšia v rôznej zameranosti, v osobných záujmoch, v preferencii určitých hodnôt a preukazovaní vlastnej náklonnosti, líšia sa aj v pedantnosti v každodennej práci. Tak máme okolo seba ľudí veľmi zodpovedných, na ktorých sa dá vždy a vo všetkom spoľahnúť, popri nich je relatívne veľmi početná skupina, ktorá sa spravidla správa primerane k úlohám, ich dôležitosti, nemôžeme však nevidieť i početne síce menšiu, ale nie zanedbateľnú skupinu, ktorá potrebuje stále určitú formu dozoru, alebo inak organizovanej kontroly. Náš test vám umožní poznať ,,mieru,, vašej povrchnosti, respektívne sklon k eventuálnej nepozornosti. Výsledok nech je pre vás diskrétnym upozornením a podnetom na zdokonalovanie v zodpovednosti.