Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Ste konformný?

Konformista je ten, kto sa prispôsobuje. Konformnosť predstavuje zhodný postoj, súlad, kým nezhoda v uvedenom zmysle znamená nonkonformnosť. Vôbec by nebolo správne, keby sme konformnosti a nonkonformnosti prisúdili prívlastok pozitívny - negatívny, alebo správny - nesprávny či dobrý - zlý. Teória i naša prax potvrdzuje aj to, že existujú rôzne činnosti i viac či menej originálne situácie, kde je miera konformity nie rovnako žiaduca a užitočná. Sú isté činnosti i špeciálne povolania, kde má v záujme úspešnosti prevládať konformnosť, alebo naopak nonkonformnosť. Náš test vám umožní "vidieť sa", ako vám je blízke alebo vzdialené byť konformným.