Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Ste konformný?

Konformista je ten, kto sa prispôsobuje. Konformnosť predstavuje zhodný postoj, súlad, kým nezhoda v uvedenom zmysle znamená nonkonformnosť. Vôbec by nebolo správne, keby sme konformnosti a nonkonformnosti prisúdili prívlastok pozitívny - negatívny, alebo správny - nesprávny či dobrý - zlý. Teória i naša prax potvrdzuje aj to, že existujú rôzne činnosti i viac či menej originálne situácie, kde je miera konformity nie rovnako žiaduca a užitočná. Sú isté činnosti i špeciálne povolania, kde má v záujme úspešnosti prevládať konformnosť, alebo naopak nonkonformnosť. Náš test vám umožní "vidieť sa", ako vám je blízke alebo vzdialené byť konformným.