Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Ste konformný?

Konformista je ten, kto sa prispôsobuje. Konformnosť predstavuje zhodný postoj, súlad, kým nezhoda v uvedenom zmysle znamená nonkonformnosť. Vôbec by nebolo správne, keby sme konformnosti a nonkonformnosti prisúdili prívlastok pozitívny - negatívny, alebo správny - nesprávny či dobrý - zlý. Teória i naša prax potvrdzuje aj to, že existujú rôzne činnosti i viac či menej originálne situácie, kde je miera konformity nie rovnako žiaduca a užitočná. Sú isté činnosti i špeciálne povolania, kde má v záujme úspešnosti prevládať konformnosť, alebo naopak nonkonformnosť. Náš test vám umožní "vidieť sa", ako vám je blízke alebo vzdialené byť konformným.