Viete sa prispôsobiť?

Chcete vedieť či sa viete prispôsobiť?

Hovorí sa, že každý človek hrá svoju rolu, ale nie tú istú postavu. Všetko naše hranie v živote svedčí o snahe prispôsobiť sa okoliu. Prispôsobovanie je proces, ktorý má výrazný individuálny priebeh a trvá rôzne dlho, kým sa niekto cíti na novom mieste "ako doma". Sú prípady, že sa niekto neprispôsobí na pracovisku, necíti sa tam dobre, aj keď tam pracuje niekoľko rokov. Istou mierou úrovne prispôsobivosti je sila zábran, ktoré ešte v daných podmienkach máme. Ak sa niekde už cítime "ako doma", znamená to, že spontánne preukazujeme svoju radosť, alebo zdržanlivosť či odpor. Odpadli už nielen zábrany, ale i napätie, ktoré prekonávanie zábran vždy sprevádza. Náš test vám umožní poznať, či sa výraznejšie líšite od priemerne prispôsobivých.