Ste taktný?

Chcete vedieť či ste taktný?

Pre každého z nás je príznačný istý stupeň trpezlivosti a znášanlivosti. Aj preto sa líšime v hodnotení predností či nedostatkov iných (ale i v tom, ako to dávame najavo), rôzne sa snažíme o vlastné prezentovanie sa okoliu, rozdielne dávame najavo vlastné prednosti a nedostatky... To znamená, že naše správanie voči okoliu je do istej miery taktné, alebo netaktné. Akýmsi ,,rozhodcom,, o tom by mala byť verejná mienka na základe posudzovania taktnosti vo vzťahu k ustálenej morálke v spoločnosti. Náš test vám umožní nahliadnuť do prejavu vašej taktnosti z pohľadu vášho okolia.