Ste dôkladný?

Chcete vedieť či ste dôkladný?

Pri práci sme spravidla nútení dodržiavať určité tempo. Pracovné tempo má úzky vzťah k výkonu, k únave i k úrazovosti. Ak je pracovné tempo nadmerne rýchle, prispieva k stupňovaniu nežiaduceho napätia a vzápätí aj k chybovosti. Všetci máme svoje individuálne tempo, ktoré nám najviac vyhovuje - prezrádza ho už napríklad chôdza a neraz aj pohyb na tanečnom parkete. Individuálne tempo je možné sledovať aj v duševnej práci - kto ako rýchlo vyrieši rovnako náročnú úlohu. Popri tempe vplýva na kvalitu práce aj individuálna dôslednosť. V praxi tak rozlišujeme produktivitu podľa vplyvu pracovného tempa a dôkladnosti. Niekedy sa dôkladnosť zamieňa s pomalosťou. Skôr ide o to, že ten, kto pracuje dôkladne, nemá sklony k unáhlenostiam. Náš test vám umožní spoznať, ako sa spravidla prejavujete pri práci s prihliadnutím na pracovné tempo a dôkladnosť.