Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Viete sa primerane rozhodovať?

Nie je bez zaujímavosti, že otázkam rozhodovania sa venujú okrem iného aj mnohí filozofi, ktorí tvrdia, že rozhodovanie patrí medzi najťažšie ľudské činnosti. Iste je rozdiel v tom, o čom má človek rozhodnúť. Náročnosť v rozhodovaní je spojená s uvedomovaním si zodpovednosti za vlastné rozhodnutie. Iste je dosť ľudí, ktorí majú zmysel pre zodpovednosť a ktorí aj obchod považujú za serióznu činnosť. Ak však porovnáme ľudí so zmyslom pre zodpovednosť, zistíme, že nie všetci sú rovnako ochotní rozhodovať. Nehodnotíme tieto rozdiely ako dobro či zlo, len konštatujeme, že existujú. Jeden je vždy pripravený rozhodovať, iný sa tomu radšej vyhne. Náš test vám umožní poznať ku, ktorému prejavu sa viac približujete.