Máte sklony k unáhlenosti?

Chcete vedieť či máte sklony k unáhlenosti?

Ľudia sa líšia aj svojou pohyblivosťou. Individuálne rozdiely nie sú nijakou výnimkou a už vonkoncom nie chybou. Určitý pre nás charakteristický pohyb je jednoducho našou vlastnosťou a spravidla odráža vnútorné predpoklady našich pohybových schopností. Problémy môžeme očakávať, ak častejšie reagujeme unáhlene. Kritériom potom nie je rýchlosť, akou sme reagovali, ale následok, čo sme spôsobili unáhlenou reakciou. Preto treba správne odlišovať sklon k unáhlenosti a unáhlený prejav. Sklon môže byť vnútorne podmienený, ale vlastný prejav už odráža úroveň našej vôle, nášho sebaovládania. Náš test vám umožní poznať, nakoľko sa u vás prejavujú sklony k unáhlenosti, alebo naopak k sebakontrole a primeranej zdržanlivosti v reagovaní.