Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Dokážete riskovať? Chcete vedieť či dokážete riskovať?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Ako sa ovládate?

Pri porovnaní s neschopnosťou ovládať sa, posudzuje sa spravidla sebaovládanie ako pozitívna vlastnosť. Takéto posúdenie však svedčí len o tom, že medzi ľuďmi viac uprednostňujeme uvážlivosť pred neuvážlivosťou. Ak by to totiž malo vyznieť ako hodnotenie dobre - zle, bolo by to aj z mravného hľadiska nespravodlivé. Vieme, že unáhlene môže človek reagovať aj vtedy, keď háji pravdu a až príliš uvážlivo môže reagovať aj preto, aby odviedol pozornosť, aby kryl lož alebo nečestnosť. Situácia však môže byť aj opačná, keď sa lož bráni prudkými výbuchmi a pravda rozvážnou argumentáciou. Náš test vám umožní sebapoznanie z hľadiska sebaovládania, ktoré sa prejavuje v každom vašom reagovaní na dianie okolo vás. Dozviete sa, ako vás vidia spolupracovníci i vaši najbližší. Získate obraz o vlastnom reagovaní najmä v situáciách, keď sa vedome nekontrolujete.