Ako sa ovládate?

Chcete vedieť ako sa ovládate?

Pri porovnaní s neschopnosťou ovládať sa, posudzuje sa spravidla sebaovládanie ako pozitívna vlastnosť. Takéto posúdenie však svedčí len o tom, že medzi ľuďmi viac uprednostňujeme uvážlivosť pred neuvážlivosťou. Ak by to totiž malo vyznieť ako hodnotenie dobre - zle, bolo by to aj z mravného hľadiska nespravodlivé. Vieme, že unáhlene môže človek reagovať aj vtedy, keď háji pravdu a až príliš uvážlivo môže reagovať aj preto, aby odviedol pozornosť, aby kryl lož alebo nečestnosť. Situácia však môže byť aj opačná, keď sa lož bráni prudkými výbuchmi a pravda rozvážnou argumentáciou. Náš test vám umožní sebapoznanie z hľadiska sebaovládania, ktoré sa prejavuje v každom vašom reagovaní na dianie okolo vás. Dozviete sa, ako vás vidia spolupracovníci i vaši najbližší. Získate obraz o vlastnom reagovaní najmä v situáciách, keď sa vedome nekontrolujete.