Mávate často zlú náladu?

Chcete vedieť či mávate zlú náladu?

Náladou sa označuje relatívne dlhšie trvajúci citový stav. Zlá nálada spravidla nastáva po neúspechu, ak sme, pohoreli, vlastnou aktivitou, alebo nedosiahli, čo sme si predsavzali. Prežívanie zlej nálady sa môže stupňovať, a tak sa javiť ako bezvýchodisková situácia - až po upadnutie do beznádeje. Je len pochopiteľné, že v upadaní do zlej nálady sú medzi nami veľké individuálne rozdiely. Pre upadnutie do zlej nálady nie je ani tak rozhodujúca príčina, ako jej subjektívne prežívanie. Individuálne rozdiely v upadaní do zlej nálady sú práve v tom, že časť ľudí po relatívne rovnakom neúspechu má naďalej dobrú náladu, nestráca humor, kým iní sú z toho nešťastní a poniektorí až zdesení a nechcú si ani v kútiku duše pripustiť optimistickú myšlienku, že sa všetko môže obrátiť, že svet pôjde ďalej a že sa môžu dopracovať od prehry k výhre. Náš test potvrdí, že extrémne zlé nálady sú len výnimočné.