Viete sa rýchle rozhodnúť?

Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?

Rozhodovanie je často zložitý proces a nie každý sa dokáže rozhodovať rýchle, alebo v pravý čas. Nie je to dobrá či zlá vlastnosť. Jednoducho aj v rýchlosti rozhodovania sa navzájom líšime. Ak hovoríme o včasnom rozhodovaní, nehovoríme ešte o správnosti rozhodnutia. Posudzujeme len časový úsek od podnetu po rozhodnutie. Poukazujeme na to aj preto, že samotné rozhodovanie ako proces sa skladá z niekoľkých podstatných krokov. V našom teste však ide len o moment, kedy sme dali najavo svoje rozhodnutie a koľko času uplynulo od podnetu, ktorý rozhodnutie podnietil. Náš test vám umožní sebapoznanie z hľadiska v rýchlosti vášho rozhodovania.