Viete reagovať primerane situácii?

Chcete vedieť či viete reagovať primerane situácii?

Reakcie ľudí na dianie okolo nich majú množstvo odtieňov. V praxi nie je nič výnimočné, ak sú na ten istý jav až diametrálne rozdielne názory. Dokonca sme svedkami, že aj právnici hodnotia tú istú vec opačne. Rozdiely vo vyjadrovaní názorov sú zvlášť vypuklé podľa toho, či ich vyslovili extrémne uvážliví, alebo extrémne neuvážliví jedinci. Rozdiel je spravidla nielen v obsahu, ale aj vo forme reakcie. Extrémne uvážlivý človek dáva aj na provokačnú otázku odpoveď až po zrelej úvahe , kým extrémne nerozvážny odpovedá často skôr, ako otázka odznela a odpoveď je neuvážená. Nerozvážnosť sa neraz prejavuje aj v mimoslovnej reakcii. Hovoríme o impulzívnom prejave. Náš test vám umožní poznať, či patríte medzi extrémnych jedincov s impulzívnym reagovaním.