Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Viete reagovať primerane situácii?

Reakcie ľudí na dianie okolo nich majú množstvo odtieňov. V praxi nie je nič výnimočné, ak sú na ten istý jav až diametrálne rozdielne názory. Dokonca sme svedkami, že aj právnici hodnotia tú istú vec opačne. Rozdiely vo vyjadrovaní názorov sú zvlášť vypuklé podľa toho, či ich vyslovili extrémne uvážliví, alebo extrémne neuvážliví jedinci. Rozdiel je spravidla nielen v obsahu, ale aj vo forme reakcie. Extrémne uvážlivý človek dáva aj na provokačnú otázku odpoveď až po zrelej úvahe , kým extrémne nerozvážny odpovedá často skôr, ako otázka odznela a odpoveď je neuvážená. Nerozvážnosť sa neraz prejavuje aj v mimoslovnej reakcii. Hovoríme o impulzívnom prejave. Náš test vám umožní poznať, či patríte medzi extrémnych jedincov s impulzívnym reagovaním.