Ste dostatočne vytrvalý?

Chcete vedieť či ste dostatočne vytrvalý?

Úspešné vykonávanie určitej činnosti je popri potrebných predpokladoch, akými sú schopnosti a osobnostné vlastnosti, podmienené i úrovňou vôľových vlastností človeka. Chcenie je prejavom vôle, v ktorom sa odráža naša cieľavedomosť, vytrvalosť, húževnatosť, zásadovosť i zodpovednosť. U ľudí môžeme všeobecne hovoriť o silnej vôli, o slabej vôli, o aktivite či pasivite, o angažovanosti či nezáujme a pod. Nie je nič výnimočné, že niekto má predpoklady i primerané podmienky, aby úspešne napredoval, ale chýba mu pevná vôľa. Náš test vám umožní lepšie poznať úroveň vašej vytrvalosti, ako dôležitého prejavu vašej vôle.