Ako dokážete rozkazovať iným?

Chcete vedieť ako dokážete rozkazovať iným?

Bez toho, aby sme rozoberali mravné zásady vydávania rozkazov konštatujeme, že sú medzi ľuďmi značné individuálne rozdiely v samotnej ,,odvahe,, alebo ,,razantnosti,, rozkazovať iným. Pre niekoho je napríklad vážnym problémom rozkazovať seberovným. Aj keď nepátrame po príčinách jednotlivých rozdielov, skutočnosť potvrdzuje, že sú ľudia, ktorí s chuťou dávajú rôzne príkazy a rozkazy, i jednotlivci, ktorí ak majú niekomu čokoľvek nariadiť, sú často na rozpakoch. Náš test vám po vyhodnotení umožní istý ,,vhľad,, do seba, nakoľko je pre vás vydávanie rozkazov komukoľvek samozrejmosťou, alebo istým osobnostným problémom či náročnou úlohou.