Viete prehrávať?

Chcete vedieť či viete prehrávať?

Možno sa vám naša otázka zdá zbytočná. Áno, v prípade, že by sme všetci boli rovnakí a vedeli, že život, to nie sú len samé výhry, ale aj ťažké chvíle, prehry i porážky. Lenže niekedy práve náš postoj k výhram i prehrám, prípadne k tomu, čo za ne považujeme, vytvára nielen navonok obraz o nás, ale aj naše vnútorné pocity uspokojenia či nenaplnených cieľov. A ďalej predurčuje naše správanie v spoločnosti i to, ako nás naše okolie napokon hodnotí. Možno vám náš dnešný test dá aspoň podnet na zamyslenie.