Ste obľúbený?

Chcete vedieť či ste obľúbený?

Na takúto otázku sa ťažko odpovedá: ako sa môžeme vidieť očami iných? A napokon tí, čo si myslia, že sú obľúbení, vôbec obľúbení byť nemusia a naopak. Náš test vám, samozrejme, nedá stopercentnú odpoveď na danú otázku, ale pomôže vám zorientovať sa v tom, či vaše správanie je také, aby ste obľúbený mohli byť - ak vám, pravda, na tom záleží.