Vyznáte sa v ľuďoch?

Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?

Človek môže byť úspešný, prípadne sa dobre cítiť, ak v kontakte s ľuďmi dokáže odhadnúť, akí sú, ich spôsob myslenia a reakcie. Pravda, sú ľudia, ktorým sa to vôbec nedarí, nie preto, že by na to nemali, ale vôbec sa o tých druhých nevedia, nedokážu zaujímať. Potom sa však nemôžu čudovať, ak vo svojom okolí nenachádzajú porozumenie. Možno náš test bude pre vás aspoň malým exkurzom do umenia zaujímať sa o druhých ľudí.