IQ test numerický (jednoduchá verzia)

Chceš vedieť či myslíš logicky?

Pomocou numerických testov inteligencie sa zisťuje schopnosť testovaného pracovať s matematickými operáciami, s číslami a všeobecne matematicky "myslieť". Testy sú zamerané na precvičovanie / skúmanie vedomostí sčítanie, odčítanie, násobenie, práca s matematickými radmi. Podobné úlohy sú súčasťou prijímacích konaní, psychotestov i rôznych konkurzov. Numerická inteligencia patrí medzi tie oblasti schopností, ktoré sú ovplyvniteľné vzdelaním, sociálnym prostredím a vekom.