Dokážete intenzívne pracovať?

Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?

Ak sa v teste venujeme schopnosti intenzívne pracovať, nemáme pritom na mysli, kto urobí viac, alebo kto podá najväčší výkon. Individuálne rozdiely vo výkone je možné objektívne posúdiť, ak práca prebieha za rovnakých podmienok a rovnaké sú aj kritériá hodnotenia. Intenzívne však môžeme pracovať aj "mimo súťaž" a to tak na pracovisku, ako aj pri realizácii vlastných záujmov po pracovnej dobe. A tu sa ukáže, s akým nasadením, alebo zanietením pracujeme. Náš test vás môže spoľahlivo orientovať, aké máte sklony k pracovnému nasadeniu, k intenzívnej práci.