AKCIA: Vyskúšaj si výukový mód pre tento test aktivuj si ho bezplatne

Vedomostný test z vlastivedy

Slovensko je malá veľká krajina. Pripravili sme pre vás otázky z vlastivedy. Obsahujú rôzne náročné otázky z obyvateľska, podnebia, pôdy, živočístva a rastlinstva a iných okruhov.
Ak sa otázky opakujú odporúčame ti zvýšiť si level, ktorý doplní ďalšie otázky. Podporíš tiež autora tohto testu, ktorý vytvorí ďalšie nové otázky.
Po každej otázke ti systém môže ukázať, či si na predchádzajúcu otázku odpovedal správne alebo nesprávne. Pokiaľ bola odpoveď nesprávna, systém odkryje správnu odpoveď. Takto sa môžeš naučiť niečo nové z vlastivedy. Pre aktivovanie tejto funkcionality klikni na výukový mód.

Výukový mód

neaktívne zapnúť

aktivovaním výukového módu budeš vidieť správne a nesprávne odpovede