AKCIA: Vyskúšaj si výukový mód pre tento test aktivuj si ho bezplatne

Údajové štruktúry

Test z údajových štruktúr

Rôzne druhy údajových štruktúr sa hodia na rôzne aplikácie. Niektoré sú vysoko špecializované na určitú úlohu. Napríklad B-stromy sú obzvlášť vhodné na implementáciu databáz, kým fungovanie smerovacích tabuliek je podmienené použitím v sieti počítačov. Nasledovný test je zameraný na túto oblasť informatiky. Ak chceš vedieť či si na otázku odpovedal správne alebo nesprávne, môžeš si aktivovať výukový mód. Po každej tvojej odpovedi, ako aj na konci testu, uvidiš všetky tvoje odpovede a správnu odpoveď.

Výukový mód

neaktívne zapnúť

aktivovaním výukového módu budeš vidieť správne a nesprávne odpovede