Považujú vás za zhovorčivého?

Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?

Kvalitu obsahu ľudskej reči podmieňuje úroveň myslenia. Popri kvalite obsahu reči sa navzájom líšime aj rýchlosťou, a nie v poslednom rade aj ,,štedrosťou,, reči. Štedrosťou mienime našu zhovorčivosť. Tá sa posudzuje podľa toho, ako ochotne sa dávame do reči s inými ľuďmi. Na rozdiel od rýchlosti reči, kde je merítkom kadencia slov za časovú jednotku, je kritériom zhovorčivosti to, ako nás vidí naše okolie, ako sa ochotne porozprávame o všetkom, aj keď sa nás na to nepýtajú. Náš test vám naznačí, ako vás ,,vidí,, vaše okolie.