AKCIA: Vyskúšaj si výukový mód pre tento test aktivuj si ho bezplatne

Autoškola testy

Oficiálne autoškolácke testy na vodičák

Pre úspešné zvládnutie skúšok v autoškole sa vyžaduje napísať testy aspoň na 50 bodov. Jednotlivé otázky si môžete precvičiť v nasledujúcom teste.
Ak máte záujem vidieť, či ste odpovedali správne alebo nesprávne, zapnite si výukový mód pre tento test. Rovnako tak uvidíte správnu odpoveď na predchadzajúcu otázku.

Výukový mód

neaktívne zapnúť

aktivovaním výukového módu budeš vidieť správne a nesprávne odpovede