Logo zábava s vedomosťami

Vedomostné testy 12 062 rôznych vedomostných otázok

Test Otázky Rating
Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky 765 177
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc? 153 171
Vedomostný test Všeobecné znalosti 1 116 156
Biológia Vedomostný test z biológie 595 122
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 273 85
Geografia: Vlajky Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu? 231 58
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá 567 55
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov 441 54
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom 230 38
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš 2 848 35
Fast and Smart kvíz najrýchlejší smart kvíz 1 134 18
Značky áut Ako poznáš značky áut? 111 15
Slovenský jazyk: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky 328 15
Dejepis Vedomostný test z dejepisu 219 8
Logá áut Ako poznáš logá áut? 111 7
Politológia Vedomostný test z politológie 518 7
Základná škola vedomostný test pre žiakov 236 7
Autoškola testy Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 449 7
Komunikačná informatika Test z komunikačnej informatiky 209 5
Slovenské dejiny Vedomostný test zo slovenských dejín 440 5
Hospodárska geografia Vedomostný test z hospodárskej geografie 140 5
Vlastiveda Vedomostný test z vlastivedy 180 5
Vektory Vedomostný test zameraný na vektory 31 5
Medzinárodné spoločenstvá Vedomostný test zameraný na dátumy 125 5
Mestá podľa obrázka Spoznaj mesto na obrázku 102 5
Ekonómia Vedomostný test z ekonómie 82 5
Matematika: príklady malá a veľká násobilka 200 5
Stredná škola vedomostný test pre žiakov 227 5