Logo zábava s vedomosťami

Vedomostné testy 10 468 rôznych vedomostných otázok

Test Otázky Rating
Biológia Vedomostný test z biológie 595 438
Vedomostný test Všeobecné znalosti 1 116 345
Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky 765 191
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc? 153 135
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš 1 004 105
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 273 90
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom 230 72
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá 567 53
Fast and Smart kvíz najrýchlejší smart kvíz 1 134 45
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov 441 34
Logá áut Ako poznáš logá áut? 111 25
Značky áut Ako poznáš značky áut? 111 18
Dejepis Vedomostný test z dejepisu 219 15
Základná škola vedomostný test pre žiakov 236 15
Politológia Vedomostný test z politológie 518 14
Geografia: Vlajky Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu? 231 13
Matematika: príklady malá a veľká násobilka 200 13
Slovenský jazyk: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky 328 8
Vlastiveda Vedomostný test z vlastivedy 180 7
Vektory Vedomostný test zameraný na vektory 31 6
Ekonómia Vedomostný test z ekonómie 82 6
Stredná škola vedomostný test pre žiakov 227 6
Autoškola testy Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 449 6
Komunikačná informatika Test z komunikačnej informatiky 209 5
Slovenské dejiny Vedomostný test zo slovenských dejín 440 5
Hospodárska geografia Vedomostný test z hospodárskej geografie 140 5
Medzinárodné spoločenstvá Vedomostný test zameraný na dátumy 125 5
Mestá podľa obrázka Spoznaj mesto na obrázku 102 5