Logo zábava s vedomosťami

Vedomostné testy 12 062 rôznych vedomostných otázok

Test Otázky Rating
Biológia Vedomostný test z biológie 595 435
Vedomostný test Všeobecné znalosti 1 116 369
Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky 765 205
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc? 153 135
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom 230 103
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 273 93
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš 2 848 61
Fast and Smart kvíz najrýchlejší smart kvíz 1 134 43
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá 567 39
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov 441 37
Geografia: Vlajky Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu? 231 24
Slovenský jazyk: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky 328 15
Základná škola vedomostný test pre žiakov 236 14
Stredná škola vedomostný test pre žiakov 227 11
Značky áut Ako poznáš značky áut? 111 9
Matematika: príklady malá a veľká násobilka 200 7
Vlastiveda Vedomostný test z vlastivedy 180 6
Logá áut Ako poznáš logá áut? 111 6
Ekonómia Vedomostný test z ekonómie 82 6
Autoškola testy Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 449 6
Komunikačná informatika Test z komunikačnej informatiky 209 5
Dejepis Vedomostný test z dejepisu 219 5
Slovenské dejiny Vedomostný test zo slovenských dejín 440 5
Hospodárska geografia Vedomostný test z hospodárskej geografie 140 5
Vektory Vedomostný test zameraný na vektory 31 5
Medzinárodné spoločenstvá Vedomostný test zameraný na dátumy 125 5
Mestá podľa obrázka Spoznaj mesto na obrázku 102 5
Politológia Vedomostný test z politológie 518 5