Vedomostné testy 12 037 rôznych vedomostných otázok

Test Otázky Rating
Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky 765 271
Vedomostný test Všeobecné znalosti 1 116 220
Biológia Vedomostný test z biológie 595 85
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 169 71
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc? 153 62
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá 567 53
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš 2 848 50
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov 441 33
Slovenský jazyk: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky 328 29
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom 230 22
Fast and Smart kvíz najrýchlejší smart kvíz 1 134 19
Mestá podľa obrázka Spoznaj mesto na obrázku 102 13
Stredná škola vedomostný test pre žiakov 227 11
Dejepis Vedomostný test z dejepisu 219 9
Vlastiveda Vedomostný test z vlastivedy 180 9
Geografia: Vlajky Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu? 231 5
Komunikačná informatika Test z komunikačnej informatiky 209 5
Slovenské dejiny Vedomostný test zo slovenských dejín 440 5
Hospodárska geografia Vedomostný test z hospodárskej geografie 140 5
Vektory Vedomostný test zameraný na vektory 31 5
Medzinárodné spoločenstvá Vedomostný test zameraný na dátumy 125 5
Značky áut Ako poznáš značky áut? 111 5
Logá áut Ako poznáš logá áut? 111 5
Politológia Vedomostný test z politológie 518 5
Ekonómia Vedomostný test z ekonómie 82 5
Matematika: príklady malá a veľká násobilka 200 5
Základná škola vedomostný test pre žiakov 236 5
Autoškola testy Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 449 5
Autoškola dopravné situácie Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 79 5