Vedomostné testy 20 826 rôznych vedomostných otázok

Vedomostné
Milionár - 603 otázok Vyskúšaj si atmosféru televíznej show
Vedomostný test - 1 512 otázok Všeobecné znalosti
Budeš to vedieť? - 3 510 otázok Spoznaj čo všetko vieš
Fast and Smart kvíz - 1 200 otázok Najrýchlejší smart kvíz
Logické
IQ TEST - 68 otázok Chceš vedieť aké je tvoje IQ?
IQ test numerický - 90 otázok Chceš vedieť či myslíš logicky?
Odborné
Kurz prvej pomoci - 151 otázok Viete správne poskytnúť prvú pomoc?
Autoškola dopravné značky - 169 otázok Oficiálne autoškolácke testy na vodičák
Skúšky odbornej spôsobilosti SBS - 646 otázok Test na zloženie odbornej skúšky SBS
Stredná škola - 1 685 otázok Vedomostný test pre žiakov
Autoškola dopravné situácie - 79 otázok Oficiálne autoškolácke testy na vodičák
Základná škola - 1 215 otázok Vedomostný test pre žiakov
Odborné skúšky NBS - 1 319 otázok testy NBS
Plavba - vodca malého plavidla - 1 142 otázok Test na skúšky organizované dopravným úradom
Autoškola testy - 720 otázok Oficiálne autoškolácke testy na vodičák
Jazyky
Slovenčina: Gramatika i/y - 768 otázok Vedomostný test z gramatiky
Angličtina: Nepravidelné slovesá - 567 otázok Precvič si anglické nepravidelné slovesá
Slovenčina: vybrané slová - 328 otázok Vedomostný test z gramatiky
Obrázkové
Geografia: Vlajky - 231 otázok Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu?
Obrázkový kvíz - 593 otázok Vedomostný test zostavený z obrázkov
Značky áut - 111 otázok Ako poznáš značky áut?
Mestá podľa obrázka - 102 otázok Spoznaj mesto na obrázku
Logá áut - 111 otázok Ako poznáš logá áut?
Tématické
Biológia - 591 otázok Vedomostný test z biológie
Geografia: Hlavné mestá - 230 otázok Nauč sa, hlavné mestá k štátom
Cudzie slová - 438 otázok Všeobecný prehľad z cudzích slov
Sexuálna výchova - 104 otázok dokážete správne odpovedať?
Dejepis - 219 otázok Vedomostný test z dejepisu
Vlastiveda - 180 otázok Vedomostný test z vlastivedy
Komunikačná informatika - 209 otázok Test z komunikačnej informatiky
Slovenské dejiny - 440 otázok Vedomostný test zo slovenských dejín
Hospodárska geografia - 140 otázok Vedomostný test z hospodárskej geografie
Vektory - 31 otázok Vedomostný test zameraný na vektory
Medzinárodné spoločenstvá - 125 otázok Vedomostný test zameraný na dátumy
Politológia - 518 otázok Vedomostný test z politológie
Ekonómia - 82 otázok Vedomostný test z ekonómie
Matematika: príklady - 200 otázok malá a veľká násobilka
Ekologický test - 99 otázok vedomostné otázky o separovaní odpadu
Ako vnímaš svet - 13 otázok dokážete správne odpovedať?
Hudobná teória - 240 otázok Ako poznáš hudobnú teóriu