Logo zábava s vedomosťami

Vedomostné testy 10 468 rôznych vedomostných otázok

Test Otázky Rating
Biológia Vedomostný test z biológie 595 635
Vedomostný test Všeobecné znalosti 1 116 318
Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky 765 257
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc? 153 186
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš 1 004 123
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 273 85
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov 441 55
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom 230 48
Značky áut Ako poznáš značky áut? 111 47
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá 567 32
Fast and Smart kvíz najrýchlejší smart kvíz 1 134 28
Ekonómia Vedomostný test z ekonómie 82 22
Slovenský jazyk: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky 328 19
Základná škola vedomostný test pre žiakov 236 18
Logá áut Ako poznáš logá áut? 111 13
Politológia Vedomostný test z politológie 518 11
Matematika: príklady malá a veľká násobilka 200 9
Geografia: Vlajky Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu? 231 5
Komunikačná informatika Test z komunikačnej informatiky 209 5
Dejepis Vedomostný test z dejepisu 219 5
Slovenské dejiny Vedomostný test zo slovenských dejín 440 5
Hospodárska geografia Vedomostný test z hospodárskej geografie 140 5
Vlastiveda Vedomostný test z vlastivedy 180 5
Vektory Vedomostný test zameraný na vektory 31 5
Medzinárodné spoločenstvá Vedomostný test zameraný na dátumy 125 5
Mestá podľa obrázka Spoznaj mesto na obrázku 102 5
Stredná škola vedomostný test pre žiakov 227 5
Autoškola testy Oficiálne autoškolácke testy na vodičák 449 5