Prehliadka

Denný test

Chuť učiť sa môže predstavovať návyk. Na vybudovanie dobrého návyku je dobré každodenné opakovanie. Vytvorili sme denný test, ktorý obsahuje vždy nové otázky. Veríme, že priláka každý deň návštevníkov a vybuduje atómový návyk učiť sa. Stačí pár minút a do roka to môže byť až 4300 otázok na všeobecné vedomosti. Áno veríme, že stačí byť lepší o 1% každý deň (podľa knihy Atómové návyky od Jamesa Cleara).
Denný test je možné zdieľať s priateľmi. Všetci dostanú rovnaké otázky a môžu si tak porovnávať svoje vedomosti.

Dobíjanie nových otázok

V každom teste vyberáme pre teba určitý počet otázok. Tie sa môžu opakovať. Bezplatnú sériu otázok do testov tvorí prvý level. Ten môže byť navýšený, čím sa v teste objavia ďalšie nové otázky. Ďalšia séria otázok môže byť ohodnotená vyšším počtom bodov čím môžeš dosiahnúť viac bodov. Dobíjaním levelov zároveň podporíš autora testu, ktorý môže pracovať na ďalších a ďalších otázkach, aby bol test stále zaujímavý a ty si stále budeš rozširovať svoje vedomosti.

Precvičovanie

Niektoré vedomostné testy majú možnosť aktivovania precvičovania. Všetky nesprávne zodpovedané otázky sa uložia do precvičovania, kde si ich môžeš precvičovať až kým na ne neodpovieš správne. V časových rozostupoch sa budú v precvičovaní objavovať tieto otázky opäť, aby si sa ich naozaj naučil. Približne 70% vecí, ktoré sme čítali alebo počuli zabudneme veľmi rýchlo. Zvyšok (30%) zabudneme už len veľmi pomaly. Ak si však budeme učivo pripomínať udrží sa nám v pamäti dlhšie a lepšie. Navyše opakovaním sa môžu znalosti prehĺbiť natoľko, že sa stanu reflexnými. Mozog zareaguje rýhlejšie než má myseľ čas na premýšľanie.

Ak vyučujeme jednoduché fakty, s úspechom vieme tieto fakty aj otestovať. Zvlásť vtedy ak využijeme interaktívne formy výuky. Ak však vyučujeme komplexnú problematiku ako napríklad aplikovanie vedomostí v konkrétnych situáciách v praxi budeme pravdepodobne potrebovať prostredie umožňujúce spoluprácu a predávanie skúseností v reálnom čase.

Vlastné testy a skupiny pre hráčov

Vytvorili sme pre teba možnosť vytvárať vlastné testy a tiež vytvárať skupiny pre tvojich kamarátov. Ako učiteľ, možeš jednoducho vytvoriť rôzne testy a vložiť série otázok. Ak si vytvoríš skupinu, môžeš do nej pozvať hráčov (žiakov). Uvidíš, kto ako testuje, aké správne aj nesprávne odpovede žiaci zadávali a samozrejme vyhodnotenie v reálnom čase.

Obsah

Denný test
Dobíjanie nových otázok
Precvičovanie
Vlastné testy a skupiny pre hráčov