AKCIA: Vyskúšaj si výukový mód pre tento test aktivuj si ho bezplatne

Angličtina: Nepravidelné slovesá

Precvič si anglické nepravidelné slovesá

Test na precvičenie anglických nepravidelných slovies. Naučíte sa správne používať nepravidelné tvary slovies v infinitíve, minulom čase aj v príčasti minulom

Výukový mód

neaktívne zapnúť

aktivovaním výukového módu budeš vidieť správne a nesprávne odpovede