Ďalšie vedomostné testy

Milionár Vyskúšaj si atmosféru populárnej televíznej vedomostnej show
603 otázok
Vedomostný test Všeobecné znalosti
1382 otázok
Biológia Vedomostný test z biológie
595 otázok
Slovenčina: Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky
768 otázok
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc?
151 otázok
IQ TEST Chceš vedieť aké je tvoje IQ?
68 otázok
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák
169 otázok
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš
3510 otázok
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá
567 otázok
IQ test numerický Chceš vedieť či myslíš logicky?
90 otázok
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov
438 otázok
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom
230 otázok
Fast and Smart kvíz Najrýchlejší smart kvíz
1200 otázok
Autoškola dopravné situácie Oficiálne autoškolácke testy na vodičák
79 otázok
Slovenčina: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky
328 otázok

Kurz prvej pomoci

Nasledovný test obsahuje otázky z poskytovania prvej pomoci. Predpokladá sa, že si tento kurz absolvoval. Ak nie, tak učiť sa môžeš na svojich chybách a precvičovať si otázky na ktoré si nevedel, alebo neodpovedal správne.

Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizované vo februári 2018