Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie vedomostné testy

Gramatika i/y Vedomostný test z gramatiky
765 otázok
Kurz prvej pomoci Viete správne poskytnúť prvú pomoc?
153 otázok
Vedomostný test Všeobecné znalosti
1116 otázok
Biológia Vedomostný test z biológie
595 otázok
Autoškola dopravné značky Oficiálne autoškolácke testy na vodičák
273 otázok
Geografia: Vlajky Ktorá vlajka patrí ku ktorému štátu?
231 otázok
Angličtina: Nepravidelné slovesá Precvič si anglické nepravidelné slovesá
567 otázok
Cudzie slová Všeobecný prehľad z cudzích slov
441 otázok
Geografia: Hlavné mestá Nauč sa, hlavné mestá k štátom
230 otázok
Budeš to vedieť? Spoznaj čo všetko vieš
2848 otázok
Fast and Smart kvíz najrýchlejší smart kvíz
1134 otázok
Značky áut Ako poznáš značky áut?
111 otázok
Slovenský jazyk: vybrané slová Vedomostný test z gramatiky
328 otázok
Dejepis Vedomostný test z dejepisu
219 otázok
Logá áut Ako poznáš logá áut?
111 otázok

Kurz prvej pomoci

Nasledovný test obsahuje otázky z poskytovania prvej pomoci. Predpokladá sa, že si tento kurz absolvoval. Ak nie, tak učiť sa môžeš na svojich chybách a precvičovať si otázky na ktoré si nevedel, alebo neodpovedal správne.

Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizovala v decembri 2008 s účinnosťou od 1.1.2009