Kategórie testov

Obľúbené testy

V tomto teste ťa čaká 30 špeciálne pripravených otázok. Tento test je zameraný na schopnosti myslenia, dedukcie, pravdepodobnosti a šikovnosti testovaného vyriešiť úlohy v rôznych náročnostiach. Medzi základné spôsoby testovania IQ patrí numerická inteligencia. Polovica testovacích otázok je matematická. Druhou časťou testu je záber na vrodenú inteligenciu testovanú prostredníctvom plošných geometrických obrázkov s geometrickým sčítaním, odčítaním, deformáciou a rotáciou. Úlohy na vzťahy geometrických symbolov patria medzi tie oblasti schopností, ktoré sa dajú trochu ovplyvniť precvičovaním, ale už nie tak vzdelaním a sociálnym prostredím.

Na výsledok testu má vplyv každá odpoveď, či už správna alebo nesprávna. Tvoj postup je sledovaný a na konci tvorený trestným faktorom. Výraznou mierou k výsledku prispieva aj rýchlosť odpovede a tvojej reakcie. Koncentruj sa na riešenie testu čo možno najviac a odbúraj všetky rušivé elementy v tvojom okolí. Ak si pripravený môžeš spustiť test.

Nasledovný vedomostný test obsahuje otázky z oboru Biológia. Je nastavený tak, že skúma tvoje znalosti z rôznych tém. Počet správnych otázok ovplyvní aj náročnosť nasledujúcich otázok a taktiež vyšší počet možných bodov.
Tento test je zadarmo avšak spoplatnené sú ďalšie prémiové otázky a ďalšie kategórie z ktorých budú vedomosti hodnotené. Na konci testu je možné doplniť vyšší level, ktorý obsahuje nové otázky. Dobíjanie nových otázok je prístupné len pre registrovaných.

Nasledovný vedomostný test obsahuje jednotlivé vlajky štátov. Je nastavený tak, že skúma tvoje znalosti. V teste sa budú opakovať tie vlajky štátov, ktoré neurčíš správne. Počet správnych odpovedí tiež ovplyvní aj náročnosť nasledujúcich otázok a taktiež vyšší počet možných bodov.
Tento test je zadarmo avšak spoplatnené sú ďalšie prémiové vlajky štátov. Na konci testu je možné doplniť vyšší level, ktorý obsahuje nové otázky. Dobíjanie nových otázok je prístupné len pre registrovaných.

základná aj pokročilá previerka z dejepisu