Psychotesty 287 rôznych psychologických otázok

Test Otázky Rating
Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite? 6 69
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch? 10 16
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť? 10 14
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? 10 7
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom? 10 5
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu? 10 5
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať? 10 5
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať? 5 5
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého? 6 5
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky? 6 5
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku? 5 5
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita? 6 5
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán? 6 5
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine? 6 5
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti? 6 5
Máte radšej knihy ako priateľov? Chcete vedieť či máte radšej knihy ako priateľov? 6 5
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti? 6 5
Ste adaptačne zrelí? Chcete vedieť či ste adaptačne zrelý? 6 5
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci? 6 5
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný? 6 5
Ste konformný? Chcete vedieť či ste konformný? 7 5
Viete sa prispôsobiť? Chcete vedieť či sa viete prispôsobiť? 6 5
Ste taktný? Chcete vedieť či ste taktný? 6 5
Dokážete riskovať? Chcete vedieť či dokážete riskovať? 6 5
Ste dôkladný? Chcete vedieť či ste dôkladný? 6 5
Viete sa primerane rozhodovať? Chcete vedieť či sa viete primerane rozhodovať? 6 5
Máte sklony k unáhlenosti? Chcete vedieť či máte sklony k unáhlenosti? 6 5
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate? 6 5
Mávate často zlú náladu? Chcete vedieť či mávate zlú náladu? 6 5
Viete sa presadiť? Chcete vedieť či sa viete presadiť? 6 5
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť? 6 5
Viete reagovať primerane situácii? Chcete vedieť či viete reagovať primerane situácii? 6 5
Ste dostatočne vytrvalý? Chcete vedieť či ste dostatočne vytrvalý? 6 5
Ako dokážete rozkazovať iným? Chcete vedieť ako dokážete rozkazovať iným? 7 5
A čo rodinná atmosféra? Chcete vedieť aká je vaša rodinná atmosféra? 10 5
Viete prehrávať? Chcete vedieť či viete prehrávať? 10 5
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený? 10 5
Ste spoločenský typ? Chcete vedieť či ste spoločenský typ? 10 5
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach? 10 5
Si spontánny/a alebo rezervovaný/á? Chceš vedieť či si spontánny/a lebo rezervovaný/á? 9 5