Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Ako prekonávate prekážky?

Vieme, že v praxi sa vyskytujú problémy a tieto tvoria prekážky, ktoré sme nútení prekonávať. Pri charakteristike jednotlivých prekážok zisťujeme, že sú si často aj podobné, že sa často aj viac ľudí borí s prekážkami rovnakého druhu. Súčasne zisťujeme i to, že samotný prístup k prekonávaniu prekážok je výrazne individuálny. Pre človeka možno považovať za najaktuálnejšie tie prekážky, ktoré mu zabraňujú dosahovať cieľ, ktorý si sám vytýčil. Náš test vám umožní bližšie sebapoznanie ako sa staviate k prekonávaniu prekážok. Výsledok naznačí i to, ako sa líšite od vrstovníkov.