Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Ako sa ovládate?

Pri porovnaní s neschopnosťou ovládať sa, posudzuje sa spravidla sebaovládanie ako pozitívna vlastnosť. Takéto posúdenie však svedčí len o tom, že medzi ľuďmi viac uprednostňujeme uvážlivosť pred neuvážlivosťou. Ak by to totiž malo vyznieť ako hodnotenie dobre - zle, bolo by to aj z mravného hľadiska nespravodlivé. Vieme, že unáhlene môže človek reagovať aj vtedy, keď háji pravdu a až príliš uvážlivo môže reagovať aj preto, aby odviedol pozornosť, aby kryl lož alebo nečestnosť. Situácia však môže byť aj opačná, keď sa lož bráni prudkými výbuchmi a pravda rozvážnou argumentáciou. Náš test vám umožní sebapoznanie z hľadiska sebaovládania, ktoré sa prejavuje v každom vašom reagovaní na dianie okolo vás. Dozviete sa, ako vás vidia spolupracovníci i vaši najbližší. Získate obraz o vlastnom reagovaní najmä v situáciách, keď sa vedome nekontrolujete.