Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Viete sa primerane rozhodovať? Chcete vedieť či sa viete primerane rozhodovať?
6 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok

Ste dostatočne vytrvalý?

Úspešné vykonávanie určitej činnosti je popri potrebných predpokladoch, akými sú schopnosti a osobnostné vlastnosti, podmienené i úrovňou vôľových vlastností človeka. Chcenie je prejavom vôle, v ktorom sa odráža naša cieľavedomosť, vytrvalosť, húževnatosť, zásadovosť i zodpovednosť. U ľudí môžeme všeobecne hovoriť o silnej vôli, o slabej vôli, o aktivite či pasivite, o angažovanosti či nezáujme a pod. Nie je nič výnimočné, že niekto má predpoklady i primerané podmienky, aby úspešne napredoval, ale chýba mu pevná vôľa. Náš test vám umožní lepšie poznať úroveň vašej vytrvalosti, ako dôležitého prejavu vašej vôle.