Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Ste dostatočne vytrvalý?

Úspešné vykonávanie určitej činnosti je popri potrebných predpokladoch, akými sú schopnosti a osobnostné vlastnosti, podmienené i úrovňou vôľových vlastností človeka. Chcenie je prejavom vôle, v ktorom sa odráža naša cieľavedomosť, vytrvalosť, húževnatosť, zásadovosť i zodpovednosť. U ľudí môžeme všeobecne hovoriť o silnej vôli, o slabej vôli, o aktivite či pasivite, o angažovanosti či nezáujme a pod. Nie je nič výnimočné, že niekto má predpoklady i primerané podmienky, aby úspešne napredoval, ale chýba mu pevná vôľa. Náš test vám umožní lepšie poznať úroveň vašej vytrvalosti, ako dôležitého prejavu vašej vôle.