Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Máte pocit osamelosti?

Ide tu o to, či sa jednotlivec cíti osamelým, alebo nie. Sú totiž jednotlivci, ktorí majú možnosť stretávať sa a komunikovať so seberovnými a napriek tomu majú pocit osamelosti. A na druhej strane sú jednotlivci, ktorí nevyhľadávajú spoločnosť, necítia potrebu komunikovať, ale necítia sa ani osamelými. Osamelosť sa môže prežívať napríklad aj z neúspechu, z neocenenia alebo nedocenenia. Chceme tým naznačiť, že stav osamelosti nie je vždy totožný s názorom okolia. K skutočnému poznaniu osamelých nestačí len výsledok pozorovania, alebo evidencia tých, ktorí nemajú oficiálnych partnerov. K prekonávaniu osamelosti vedie cesta vzájomnej dôvery, ktorá prispieva k prekonaniu zábran v zdôverovaní sa. Náš test vám môže naznačiť, čo je pre vás aktuálne. Usilovať o dôveru, alebo o prekonanie zábran zdôveriť sa.