Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Máte pocit osamelosti?

Ide tu o to, či sa jednotlivec cíti osamelým, alebo nie. Sú totiž jednotlivci, ktorí majú možnosť stretávať sa a komunikovať so seberovnými a napriek tomu majú pocit osamelosti. A na druhej strane sú jednotlivci, ktorí nevyhľadávajú spoločnosť, necítia potrebu komunikovať, ale necítia sa ani osamelými. Osamelosť sa môže prežívať napríklad aj z neúspechu, z neocenenia alebo nedocenenia. Chceme tým naznačiť, že stav osamelosti nie je vždy totožný s názorom okolia. K skutočnému poznaniu osamelých nestačí len výsledok pozorovania, alebo evidencia tých, ktorí nemajú oficiálnych partnerov. K prekonávaniu osamelosti vedie cesta vzájomnej dôvery, ktorá prispieva k prekonaniu zábran v zdôverovaní sa. Náš test vám môže naznačiť, čo je pre vás aktuálne. Usilovať o dôveru, alebo o prekonanie zábran zdôveriť sa.