Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Viete sa presadiť? Chcete vedieť či sa viete presadiť?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Viete sa presadiť?

Schopnosť presadzovať sa sa prejavuje v rôznych situáciách. Môžeme sa presadiť medzi vrstovníkmi, medzi spolupracovníkmi, u nadriadeného... Názornou ukážkou v rozdieloch je napríklad dotiahnutie sťažnosti do úspešného konca. Reálne rozdiely pozorujeme aj vo forme presadzovania sa. Popri rozdieloch napríklad v razantnosti, bezohľadnosti alebo ohľaduplnosti pri presadzovaní sa sú rozdiely aj v prežívaní vlastnej úspešnosti i úspechov iných. Tak ako nám nie je ľahostajné, akú máme pozíciu v kruhu spolupracovníkov, nemusí nám byť ľahostajné ani to, ako sú na tom ostatní. Pritom úspechy v presadzovaní sa iných môžeme závidieť alebo obdivovať. Náš test vám umožní porovnanie úrovne vášho presadzovania sa s možnými krajnosťami.