Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Viete sa presadiť?

Schopnosť presadzovať sa sa prejavuje v rôznych situáciách. Môžeme sa presadiť medzi vrstovníkmi, medzi spolupracovníkmi, u nadriadeného... Názornou ukážkou v rozdieloch je napríklad dotiahnutie sťažnosti do úspešného konca. Reálne rozdiely pozorujeme aj vo forme presadzovania sa. Popri rozdieloch napríklad v razantnosti, bezohľadnosti alebo ohľaduplnosti pri presadzovaní sa sú rozdiely aj v prežívaní vlastnej úspešnosti i úspechov iných. Tak ako nám nie je ľahostajné, akú máme pozíciu v kruhu spolupracovníkov, nemusí nám byť ľahostajné ani to, ako sú na tom ostatní. Pritom úspechy v presadzovaní sa iných môžeme závidieť alebo obdivovať. Náš test vám umožní porovnanie úrovne vášho presadzovania sa s možnými krajnosťami.