Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Kde tráviť dovolenku?

Pôžitok z dobrej dovolenky nie je podmienený len financiami, ktorými disponujeme. V našom teste nemienime hodnotiť správnosť či nesprávnosť rozhodovania sa pre tú-ktorú ponuku cestovných kancelárií, ale primeranosť voľby z hľadiska prostredia, v ktorom ju budeme tráviť. Niekto chce byť na dovolenke čo najďalej od ľudí, iný si ju bez nich nevie ani predstaviť. Nie je nič výnimočné, že niekto chce tráviť dovolenku každý rok v inom prostredí a niekto sa najradšej vracia do osvedčeného prostredia. Pri voľbe prostredia sa aj nechtiac dostávame do vzťahu s duševnou hygienou. Z hľadiska duševnej hygieny (úsilia o uchovanie duševného zdravi je podstatné, aby sme sa v prostredí, v ktorom trávime dovolenku, príjemne cítili. Náš test vám naznačí, či je potrebné, aby ste vážne uvažovali o prostredí, v ktorom mienite tráviť dovolenku.