Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Ste taktný? Chcete vedieť či ste taktný?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Kde tráviť dovolenku?

Pôžitok z dobrej dovolenky nie je podmienený len financiami, ktorými disponujeme. V našom teste nemienime hodnotiť správnosť či nesprávnosť rozhodovania sa pre tú-ktorú ponuku cestovných kancelárií, ale primeranosť voľby z hľadiska prostredia, v ktorom ju budeme tráviť. Niekto chce byť na dovolenke čo najďalej od ľudí, iný si ju bez nich nevie ani predstaviť. Nie je nič výnimočné, že niekto chce tráviť dovolenku každý rok v inom prostredí a niekto sa najradšej vracia do osvedčeného prostredia. Pri voľbe prostredia sa aj nechtiac dostávame do vzťahu s duševnou hygienou. Z hľadiska duševnej hygieny (úsilia o uchovanie duševného zdravi je podstatné, aby sme sa v prostredí, v ktorom trávime dovolenku, príjemne cítili. Náš test vám naznačí, či je potrebné, aby ste vážne uvažovali o prostredí, v ktorom mienite tráviť dovolenku.