Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Viete sa primerane rozhodovať? Chcete vedieť či sa viete primerane rozhodovať?
6 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok

Považujú vás za zhovorčivého?

Kvalitu obsahu ľudskej reči podmieňuje úroveň myslenia. Popri kvalite obsahu reči sa navzájom líšime aj rýchlosťou, a nie v poslednom rade aj ,,štedrosťou,, reči. Štedrosťou mienime našu zhovorčivosť. Tá sa posudzuje podľa toho, ako ochotne sa dávame do reči s inými ľuďmi. Na rozdiel od rýchlosti reči, kde je merítkom kadencia slov za časovú jednotku, je kritériom zhovorčivosti to, ako nás vidí naše okolie, ako sa ochotne porozprávame o všetkom, aj keď sa nás na to nepýtajú. Náš test vám naznačí, ako vás ,,vidí,, vaše okolie.