Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok

Považujú vás za zhovorčivého?

Kvalitu obsahu ľudskej reči podmieňuje úroveň myslenia. Popri kvalite obsahu reči sa navzájom líšime aj rýchlosťou, a nie v poslednom rade aj ,,štedrosťou,, reči. Štedrosťou mienime našu zhovorčivosť. Tá sa posudzuje podľa toho, ako ochotne sa dávame do reči s inými ľuďmi. Na rozdiel od rýchlosti reči, kde je merítkom kadencia slov za časovú jednotku, je kritériom zhovorčivosti to, ako nás vidí naše okolie, ako sa ochotne porozprávame o všetkom, aj keď sa nás na to nepýtajú. Náš test vám naznačí, ako vás ,,vidí,, vaše okolie.